TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Elektroinštalačný materiál na priechody pre chodcov a na rozšírenie VO v obci Staškov

docx Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

docxČestné vyhlásenie uchádzača