TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Staškov erb obce