TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceMáte radi jeseň? Možno poviete:  Ja radšej jar, leto, či zimu ... Ale – jeseň je dar – verte tomu! Zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v svojej jeseni. Tvaroval a formoval ho majster život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami.

 

Opäť je tu október, mesiac ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším. Mesiac, ktorý  nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť.  V našej obci  je už dobrým zvykom, že v tomto čase sa každoročne pripravuje stretnutie starších občanov, aby  sme si uctili ich vek a poďakovali  za prácu pre rodinu, spoločnosť  a našu obec.  Nebolo tomu inak ani v nedeľu  20. októbra 2019, keď sa Dom kultúry v Staškove zaplnil seniormi. Predstavila sa im hudobná skupina Duo Rytmus, po vystúpení vo vestibule si mohli prezrieť práce detičiek zo Základnej školy Staškov ale i Materskej školy Staškov, popri tom im zahrala naša folklórna skupina Staškovanka. Seniori, ktorí obdŕžali pozvánku sa spoločne stretli v priestoroch pod obecným úradom, kde spoločne trávili chvíle spomínaním.

Október, je vďaka pestrej palete farieb jesennej prírody azda najkrajším mesiacom. Podobne ako je to s ročnými obdobiami, je to i s ľudským životom. I človek je krásny nielen vtedy, keď je mladý, rezko a svižne vykračuje, ale jeho krásu tvoria aj múdrosť a skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli. Preto si nesmierne ceníme tých, ktorí sa aktívne, primerane podľa schopností a možností zapájajú i naďalej do života nášho mesta.