TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceVýstava ovocia a zeleniny v Staškove 29. – 30.09.2019

Na výstave ovocia bolo vystavené celkom 143 exponátov ovocia a zeleniny. 18 vystavovateľov vystavovalo 63 exponátov jabĺk, 13 vystavovateľov 63 exponátov zeleniny, 5 vystavovatelia 7 košov, 6 vystavovateľov 8 exponátov hrozna, 2 vystavovatelia aranžmá.

Ďalej sa bohatou expozíciou predstavila MŠ v Staškove, ŠKD pri ZŚ v Staškove i ZŚ v Staškove. ZO SZZ v Staškove sa rozhodla udeliť celkom 26 rôznych cien.
Komisia záhradkárov z Rakovej vybrala najkrajšie exponáty. Boli ocenené nasledovné exponáty:


Jablká: 1. cena: odroda Blaník – vystav. Ing. Konkol
2. Melodia Ing. Konkol
3. Vitos p. P. Ďurkáč
4. Bohemia p. J. Dodek
5. Rubín p. F. Krišťák
6. Ligol Ing. Konkol
7. Grahamova p. J. janík
Hrušky: 1. cena: Odroda Pribinova – vyst. Ing. Konkol
Slivky: 1. cena Jojo Ing. Konkol
Zelenina: 1. cena-kolekcia paprík - Ing. Konkol
2. kolekcia zeleniny – p. Dodek
3. zeleninový kôš – p. V. Krátka
4. zeleninový kôš – p. M. Grečmalová
5. zeleninový kôš – p. J. Machovčáková
6. tekvice - p. A. Badžgoňová
Hrozno: 1. cena - p. M. Paleníková
2. cena - p. Grečmalová
Zvláštna cena: 1. Kôš hríbov - p. P. Ďurkáč
2. Kolekcia zeleniny - p. L. Konkolová
3. Zeleninové koše - p. M. Papajová
4. Dyne - p. Šupčíková
Aranžmá: 1. cena - sl. S. Šupčíková
2 - p. E. Miškovičová
ZO SZZ v Staškove sa rozhodla oceniť aj najväčších vystavovateľov.
Najviac exponátov vystavili: 1. cena – 25 exponátov - Ing. Konkol
2. 18 exponátov – p. Dodek
3. 16 exponátov – p. A. Badžgoňová

Okresná výstava 05.10. – 07.10.2019 Čierne
Kategória zelenina:
1. miesto - Kolekcia paprík - Ing. Konkol
2. miesto - Zeleninový kôš - p. Veronika Krátka
Kategória jablká:
8. miesto - - p. Pavol Ďurkáč
15. miesto - - Ing. Konkol

Celkovo bolo vystavovaných 20 522 druhov exponátov a 38 exponátov ovocia a zeleniny.

F O T O G A L É R I A