TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamNávrh DODATOK č. 7 k VZN č. 8/2013