TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa