TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamV piatok, dňa 27. septembra 2019, prišli ráno do školy všetci športovo naladení.

Za polooblačného počasia, občas za pomoci vetríka vykukovalo aj slnko, sa na miestnom ihrisku FK Slávia Staškov konal 1. ročník Olympiády základných škôl Olešná, Podvysoká, Staškov. Myšlienka organizovať takéto podujatie sa zrodila u pána poslanca obecného zastupiteľstva JUDr. Štefana Pončku, ktorý je zároveň predsedom Komisie mládeže, kultúry a športu v Obci Staškov. Túto myšlienku motivovať deti k aktívnemu pohybu a súčasne utužovať priateľstvá, či dať možnosť vzniku nových, podporil pán starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko v spolupráci s pani riaditeľkou školy Mgr. Máriou Perďochovou. Cieľ splnili a zmanažovali dané úlohy aj starostovia susedných obcí – pán JUDr. Ján Opial a Štefan Cudrák s pani riaditeľkami RNDr. Dagmar Dedíkovou a PhDr. Darinou Slovákovou. A že to bol dobrý nápad sa presvedčiť všetci prítomní.

 

     Žiaci jednotlivých škôl v sprievode starostov troch obcí a pedagógov nastúpili na trávnik pred tribúnu futbalového ihriska v úvode ceremoniálu. Podujatím nás sprevádzala sympatická moderátorka pani učiteľka Mgr. Ivanka Chytilová. Na slávnostnom otvorení olympijského dňa nechýbalo zapálenie olympijského ohňa, olympijská hymna, sľub športovcov a rozhodcov. Olympiádu následne otvorila pani riaditeľka školy Mgr. Mária Perďochová. Žiaci si tento deň užili  športovaním v rôznych disciplínach, ale aj športových hrách. Chlapci a dievčatá podávali maximálne výkony a súťažili v duchu fair play ako praví olympionici, aby čo najlepšie reprezentovali svoju školu. Nesúťažiaci povzbudzovali svojich kamarátov k najlepším výkonom. Takmer štyri hodiny športových aktivít dali mnohým žiakom poriadne zabrať. Keďže podujatie bolo vyčerpávajúce, všetky deti si mohli doplniť sily chutnými buchtami, zemiakovými plackami a čapovanou kofolou. Všetky disciplíny boli zábavné a pripomínali skutočné disciplíny na olympijských hrách. Pri hodnotení boli žiaci rozdelení do kategórií podľa veku. Najlepšie výkony boli ocenené diplomom a medailami, navyše po sčítaní bodov bol vyhlásený absolútny víťaz, ktorý si odniesol víťazný pohár. Na domácej pôde sa najviac darilo žiakom našej školy, a pohár tak zostal doma. Po skončení súťaže predviedli žiaci hasičského krúžku spolužiakom ukážku štafety a požiarneho útoku s vodou. 

 

     Sme hrdí na našich žiakov, že zásada fair play je pri športovom zápolení samozrejmosťou. Veríme, že športový deň sa všetkým žiakom páčil a takúto olympiádu si zopakujú o rok znova. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli k vydarenému podujatiu či už občerstvením, finančne alebo vecnými cenami. Spoločnú ruku k vydarenej aktivite priložili i mnohí ďalší, ktorým patrí poďakovanie.