TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceČestné vyhlásenie uchádzača

Výzva na predloženie CP

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) = 1 833,33 EUR bez DPH