TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamOznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie