TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

image3Environmentálny fond poskytol obci Staškov finančnú dotáciu na nákup zametacieho vozidla Citymaster 1250 Plus C. Multifunkčné vozidlo bude slúžiť na zabezpečenie údržby verejných priestranstiev, zametanie a polievanie chodníkov a miestnych komunikácií.

 

Projekt s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov“ mal celkové schválené výdavky v sume 84 600,-- €

Výška dotácie: 80 000,-- €

Vlastné zdroje: 4 600,-- €