TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

logo cyklotrasa

Doplnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky na základe pripomienky uchádzača :

 

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) = 3 172,25 EUR bez DPH

 

Cyklocestou cez hranice dedičstva  - Výzva na predloženie ceny pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodanie služby pre zákazku - projekt s názvom: "Publicita projektu - Cyklocestou cez hranice dedičstva"

 

Doplnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky na základe pripomienky uchádzača :

 

  • V cenovej ponuke musí byť zahrnuté zabezpečenie všetkých potrebných dát na zostavenie brožúr a tabule ako sú : mapy, texty, fotografie. Obec Staškov disponuje v rámci archívu niekoľkými fotografiami, ktoré by sa mohli použiť. Samozrejme návrh brožúry, textov a fotografií bude pripomienkovaný a odsúhlasený obcou Staškov.