TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obcePRACOVNÁ PONUKA

 

Obec Staškov príjme zamestnanca na pozíciu samostatný odborný pracovník.


Náplň práce


- prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku obce ako stavebného úradu
- prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácii
- prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia
- príprava procesu vlastnej investičnej činnosti obce, vrátane výkupu pozemkov pre
potreby obce
- realizácia procesu verejného obstarávania pre potreby obce – základné postupy

 

Kvalifikačné predpoklady


- úplné vysokoškolské alebo bakalárske vzdelanie stavebného alebo architektonického
smeru
- úspešné absolvovanie odbornej prípravy a záverečnej skúšky ako osobitný
kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
- základné znalosti práce s PC
- vodičské oprávnenie skupiny B
- bezúhonnosť

 

  • pracovný pomer na dobu neurčitú na celý úväzok
  • odmeňovanie podľa Zákona č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel s možnosťou osobného príplatku
  • nástup k 01. 11. 2019

 

 

 

 

kontakt : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce, tel. 0905/863/031, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.