TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamNávrh VZN č. 2/2019. Všeobecné záväzné nariadenie o používaná miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov