TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

zabijačka 56Predvečer Kroneroveho pohára sa začal divadelnou hrou Zabíjačka, v podaní divadelného súboru Staškovan.

Divadelní nadšenci a priatelia si mohli v sobotu 13. júla 2019 pozrieť premiéru divadelného predstavenia s názvom Zabíjačka od autorov Františka Liptáka a Martina Šulíka. Divadelný súbor funguje pod režijným vedením pani Mgr. Poláčikovej. Premiéra sa konala v rámci 6. ročníka divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste a 48. ročníka futbalového turnaja O putovný pohár Jozefa Kronera. Bolo nám nesmiernou cťou privítať medzi nami zástupcu rodiny Kronerovcov pána Vaňousa.

K Staškovu patrí neoddeliteľnou súčasťou ochotnícke divadlo. Naši ochotníci sa už od dvadsiatych rokoch minulého storočia venujú s nadšením a láskou divadelným doskám. Ochotnícke divadlo si vždy vyžadovalo lásku, nadšenie a to našim ochotníkom nikdy nechýbalo. Po divadelnom predstavení sme mali možnosť pozrieť si inštalovanú výstavu fotografií, ktorá sa nachádzala v priestoroch kultúrneho domu pod názvom Legenda zvaná Jozef Kroner. Výstavu pripravil Divadelný ústav k 95. výročiu hercovho narodenia, ktorá bola otvorená 11. marca 2019 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Autorom výstavy bol divadelný historik Karol Mišovič. Použité fotografie sú z Archívu Divadelného ústavu, archívu Slovenského národného divadla a Fotoarchívu Slovenského filmového archívu. Expozícia, ktorá je vystavená v priestoroch kultúrneho domu je putovná po celom Slovensku.

Stručný priebeh divadelného predstavenia si môžte pozrieť tu : Predvečer Kroneroveho pohára 2019