TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamVážení občania, dovoľujeme si Vás oboznámiť, že obec Staškov za rok 2018 dokázala vyzbierať 74 890 kg. triedeného odpadu vďaka ktorému sme získali aj certifikát.

K celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK 59 263 667 kg CO2.

pdfCERTIFIKÁT487.54 KB