TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 06. 2019 od 06.00 hod. do odvolania.