TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborVážení občania Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že dňa 2. mája 2019 bude v čase od 7.15 h do 18.30 h prerušená dristribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:

pdfPríloha - odberné miesta