TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Riaditeľka Základnej školy, Staškov 502 oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka ZŠ Staškov na školský rok 2019/2020 sa uskutoční po dohode so zriaďovateľom v budove ZŠ Staškov dňa 5.4.2019 / t. j. piatok /  od 13,00 do 18,00  h na 1. poschodí v triedach 1.A, 3.B, 2.A a 4.A.

Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2019 šiesty  rok veku. Ide teda o deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013.                      

Zápisu sa zúčastnia spolu s dieťaťom aj tí rodičia, ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku do školy odložiť.

V prípade, že rodič aj s dieťaťom žije v zahraničí alebo plánuje odísť do zahraničia, musí dieťa riadne prihlásiť do kmeňovej školy v SR (teda v mieste trvalého pobytu, alebo tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise rodič (zákonný zástupca) oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu, rodič nemusí riešiť nič v prípade, že dieťa plánuje zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

2. Rodič vyplní  zápisný list dieťaťa, ktorého tlačivo dostane v materskej škole alebo v základnej škole.

3. Rodič prinesie k zápisu občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, kartičku  poistenca  a peniaze potrebné na zakúpenie niektorých pomôcok.

4. Na zápis sa dostaví rodič /zákonný zástupca/ aj s dieťaťom.