TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Vážení občania, Materská škola Staškov oznamuje, že vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020 je potrebné priniesť  v termíne od 15.03. 2019 do 30.04.2019 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. do Materskej školy, Staškov č. 364.

 Bližšie informácie a Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole a na webovom sídle www.msstaskov.webnode.sk.