TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Do jednotlivých zložiek odpadu sa stále dostáva odpad, ktorý tam nepatrí. Odpad sa triedi jednotlivo /samostatne/ do priesvitných vriec: sklo, plasty, železné kovy, papier, kompozitné obaly všetko samostatne.

V opačnom prípade nebude odpad vyvezený.