TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciach a križovatkách, nakoľko tak zabraňujú zimnej údržbe ciest. Za pochopenie ďakujeme.