TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0151Dňa 21. októbra 2018 sa v Kultúrnom dome J. Kronera v Staškove, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, konalo stretnutie seniorov a jubilantov.

V úvode sa všetkým hosťom prihovoril starosta obce, následne prítomní privítali na pódiu hudobnú skupinu DUO JAMAHA. Vo výstavných priestoroch bola pripravená výstava prác žiakov ZŠ a MŠ Staškov, k dobrej nálade pri malom občerstvení zahrali a zaspievali členovia FS Staškovanka.

DSC 0100DSC 0120


F O T O G A L É R I A