TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov