TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

staskov-ce

Region Kysuce jest położony na północnym zachodzie Słowacji. Region ten łączy dużo gmin i miast. Swoim pięknem, lokalizacją oraz przyjemnym charakterem mieszkańów wyróżnia się wśród ostatnich gmin miejscowość Staškov.

Staškov to mała miejscowość położona na północy Słowacji w umiarkowanej strefie klimatycznej. Powierzchnia całkowita miejscowości Staškov wynosi 2187 ha, całkowita liczba mieszkańców – 2733 osoby zamieszkujące 767 domów /dane z 31.12.2012/. Zarządzanie gminą Staškov należy do Żylińskiego Kraju Samorządowego; Staškov odnosi się do mikroregionu Horné Kysuce. Miejscowość jest położona w pobliżu granicy z Czechami i Polską i ukryta w głębi pasm górskich Jaworniki i Beskidy, w dolinie gór Kyčera, Kikuľa, Grúň i Bahana. Najnowsze badania dowodzą, że pierwsza wzmianka o miejscowości Staškov została zanotowana w roku 1614.

22 marca 1614 r. właściciel majątku ziemskiego Budatín Mojžiš Suňog napisał do węgierskiego palatyna, właściciela sąsiedniego majątku ziemskiego w miejscowośсi Bytča, list: „Pewnego dnia zostali do mnie przyprowadzeni moi poddani ze wsi Rakowa i Staškov, którzy powiadomili mnie o tym, że już trzy razy /panowie/ Komorowscy zostali złapani na niszczeniu wyżej wspomnianych wsi oraz /wsi/ wielmożnego pana, która nosi nazwę Turzowka..." List ten był pierwszym potwierdzeniem istnienia wsi Staškov. W roku 2014 będzie obchodzona 400. rocznica pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowości.
Z zapisów w kronikach wynika, że wieś została nazwana na cześć pierwszego cudzoziemca, który przybył z Polski i jako pierwszy osiedlił się na tym terenie. Miał on na imię Staszek. Za nim przybyli następni cudzoziemcy, którzy założyli nowe osady nazwane według ich własnych nazwisk /Matlák, Kozub, Švadľak, Ficek, Šinal, Hatala itd./. Dziś nazwy te również zostały zachowane.
Miejscowość Staškov posiada bardzo różnorodną florę. Rośnie tu las mieszany, iglasty oraz liściasty. W tych lasach można znależć różne rodzaje drzew – buki, dęby, topole, lipy, wierzby rosnące przy strumieniach, oraz jodły, świerki i sosny. Jeśli chodzi o faunę, w lasach możemy znaleźć typowych przedstawicieli lasów i łąk – zające, jelenie, dziki, ptaki leśne, różne gatunki ryb słodkowodnych, owadów oraz małych gryzoni.
Przez miejscowość przepływa jedna rzeka – Kysuca, do której wlewają się małe potoki –Olešňanka i Bahana.

W roku 1913 zaczęto budownictwo torów kolejowych z miejscowości Čadca do miejscowości Makov, która przechodziła również przez Staškov. Pierwsza podróż pociagiem odbyła się 8 lipca 1914 r. Komunikacja kolejowa między miejscowościami Čadca i Makov istnieje również dziś. W pobliżu stacji kolejowej Staškov znajduje się zrekonstruowany dom rodzinny Jozefa Kronera, który został otwarty dla publiczności 19 listopada 2011 r. Ponad domem rodzinnym znajdują się cztery rzeźby drewniane, przedstawiające bohaterów filmowych z filmów, w których występował nasz sławny rodak. Dom ten jest w kompetencji Centrum wolnego czasu (Centrum voľného času) w Staškovie, wszystkie pytania związane ze zwiedzaniem domu rodzinnego Jozefa Kronera należy kierować do Centrum wolnego czasu. Rekonstrukcja domu została sfinansowana głównie przez: Gminę Staškov, Ministerstwo Kultury Słowackiej Republiki, Fundację Orange, Josefa Simnachera i Związek rodaków Jozefa Kronera. Oprócz komunikacji kolejowej we wsi funkcjonuje również komunikacja autobusowa.

We wsi znajduje się przedszkole oraz 9-letnia szkoła podstawowa. W centrum na wzgórzu wznosi się kościół rzymskokatolicki, wokół którego rozprościera się piękny nowowybudowany park Jana Pawła II i Matki Teresy. W dzielnicy Jelitov znajduje się Kaplica św. Anny. Jest to ciche i spokojne miejsce. Droga do Kaplicy prowadzi wzdłuż potoku Olešňanka, który tworzy granicę między wsiami Olešná i Staškov. W centrum wsi znajduje się również dom kultury Jozefa Kronera, w którym dziś rozmieścił się urząd gminy, restauracja, sklep spożywczy oraz liczne kluby. W pobliżu tego budynku mieści się zakład opieki zdrowotnej, w którym pracuje 4 lekarzy. Na parterze rozmieściła się apteka, salon fryzjerski oraz salon urody. Na pierwszym piętrze znajdują się mieszkania na wynajem, zarządzanie którymi znajduje się w kompetencji urzędu gminy. W centrum wsi znajduje się również urząd pocztowy.
W gminie funkcjonuje kilka organizacji, sklepów spożywczych, domków gościnnych, restauracji oraz firm, które zatrudniają również kilka mieszkańców Staškova.

Kulturne życie w gminie jest bardzo zróżnicowane. Kierownictwo Staškova stara się organizować dla mieszkańców miejscowości najciekawsze imprezy kulturalne. Na tych imprezach występuje już znany zespół folklorystyczny Staškovanka, dziecięcy zespół folklorystyczny Staškovienka, zespół teatralny Staškovan. W drugim tygodniu lipca najciekawszą imprezą kulturalno-sportową jest turniej piłki nożnej, organizowany ku czci naszego rodaka Jozefa Kronera. Gmina posiada również własny klub piłki nożnej o nazwie Slávia Staškov, który bierze bezpośredni udział w tej imprezie. Boisko sportowe znajduje się po lewej stronie rzeki Kysuca, między miejscowościami Staškov i Olešná. Warto też wspomnieć o kilku inych organizacjach społecznych, takich jak Związek rodaków Jozefa Kronera, Ochotnicza straż pożarna, Słowackie stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, chorujących na choroby cywilizacyjne (Slovenský zväz invalidov, postihnutých civilizačnými chorobami), podstawowa organizacja Słowackiego stowarzyszenia ogrodników (ZO slovenského zväzu záhradkárov), podstawowa organizacja Klubu seniora (ZO klubu dôchodcov), Klub PKP (klub POHYB KRÁSA PRESNOSŤ lub klub RUCH, PIĘKNO, PRECYZJA) wraz z mażoretkami, podstawowa organizacja Związku kobiet (ZO Únie žien).

Mimo że w miejscowości przeprowadza się dużo kulturalnych i sportowych imprez oraz istnieje dużo możliwości zabawy i wypoczynki, Staškov przyciąga turystów również dlatego, że jest to ojczyzna znanego aktora Jozefa Kronera i jego rodziny.

Osoby zwiedzające naszą miejscowość mogą przekonać się na własne oczy o wspomnianych atrakcjach i podanej informacji o gminie, ocenić piękno i sztukę ludową Staškova oraz przekonać się o gościnności jej mieszkańców.