TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Dla człowieka i tworzenia wspólnoty duże znaczenie ma uprawa owoców, jarzyn, drzewek owocowych. Z czego wynika stała praca nad użyźnianiem i podnoszeniem jakości gleby, stosowaniem nawozów, pielęgnowaniem roślin użytecznych. Tak więc i w naszej miejscowości od dwóch lat funkcjonuje Związek Działkowiczów którego zadaniem jest udzielanie porad i wspieranie młodych działkowiczów.

Organizacja działkowiczów została założona w 1963 roku. Jej prezesem jest pan Milan Bukovan. Organizacja ma podpisane umowy z organizacjami działkowiczów w Rakovej i Radoli, gdzie organizowane są różne akcje. Związek co roku organizuje w Staskovie wystawy owoców i jarzyn, gdzie prezentowane są także wyroby lokalnego rękodzieła tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich, MS Staszkov, ZS Staszkov oraz drobnego rzemiosła. Członkowie organizacji wspólnie wybudowali   pomieszczenie w którym przetwarzają owoce na świetne soki.