TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

dhz 008

Ochotnicza straż pożarna w Staškovie powstała 14 czerwca 1924. Nie jest to długi okres w historii naroda, ale w zyciu naszej organizacji jest to okres, w ciągu którego straż pożarna doświadczyła wielu zmian, dopóki nie znalazła się w takiej sytuacji, w której wszyscy członkowie organizacji mogli funkcjonować razem we współczesnym społeczeństwie.

Do obowiązków strażaków należy udzielanie pomocy mieszkańcom wsi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych sytuacji wyjątkowych, wykonywanie żadań gminy, dokonywanie kontroli przeciwpożarowej, pomoc podczas imprez kulturalnych, współpraca z urzędem parafialnym. W naszej miejscowości i okolicach OSP osiąga bardzo dobre wyniki w różnych zawodach, w których zespoły strażackie /mężczyźni, nastolatkowie, uczniowie/ bardzo dobrze sobie radzą.

Co roku w miesiącach letnich we współpracy z gminą organizowane są zawody wsród strażaków pod nazwą „O pochar przechodni sołtysa gminy i OSP Staškov" („ O putovný pohár starostu obce a DHZ Staškov") oraz następna runda Północnosłowackiej ligi strażackiej. W zeszłym roku zawody się poszerzyły o kij przechodni Świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków. Strażacy nigdy nie zawodzą, więc mimo ostrej konkurencji w zawodach Północnosłowackiej ligi strażackiej zawsze osiągają pierwsze lub jedne z pierwszych miejsc.

Organizacja posiada zgraną drużynę strażaków, z którymi łatwo się współpracuje. Ponadto drużyna ma dużo pomysłów, które chce spełnić. Pomoc finansowa uzyskiwana jest z budżetu gminy oraz od sponsorów. Mimo tego że OSP Staškov nie ma własnego wozu strażackiego, strażacy zawsze są chętni pomóc w przypadku nieszczęścia lub klęski żywiołowej.