TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Związek rodaków Jozefa Kronera jest stowarzyszeniem obywatelskim, które zostało stworzone 24 lipca 2008 r. w celu zachowania i rozwoju spuścizny kulturalnej i duchownej Staškova – ojczyźnie Jozefa Kronera. Inicjatorem stworzenia stowarzyszenia oraz przewodniczącym jego zarządu jest Vladimír Gajdošík.

Działalność Związku spoczywa m.in. we współpracy z lokalnymi instytucjami, w tworzeniu i realizacji pamiętnych i kulturalnych miejsc ku czci znanych osobowości pochodzących zw Staškova lub osobowości, które wniosły znaczący wkład w kulturalny i duchowny rozwój Słowacji, jak również we współtworzeniu kulturalnego i estetycznego wyglądu miejscowości. Ponadto Związek zajmuje się działalnością wydawniczą związaną z historią i współczesnością Staškova oraz prezentacją nowych i początkujących artystów. Jednym z celów stowarzyszenia jest promowanie lokalnej osobowości, aktora Jozefa Kronera. Związek rodaków Jozefa Kronera przy udziale Fundacji Orange oraz gminy Staškov zrekonstruował jego dom rodzinny i stworzył pamiętny pokój, który został otwarty dla publiczności 19 listopada 2011 r. Z tej okazji przez Związek została wydana publikacja „Korene nespretŕhaš" (Korzenie są nierozerwalne), rok później powstało wydanie rozszerzone tej publikacji.

W roku 2012 stowarzyszenie rozpoczęło prace związane z otworzeniem muzeum kolejnictwa, w tym samym roku rozpoczęty również został pierwszy etap 3-letniego projektu – sympozjum rzeźbiarskiegp „Uśmiechy genialnego klauna", którego celem jest budowa Szlaku Jozefa Kronera, na którym zostanie rozmieszczonych 12 drewnianych rzeźb z dębu, przedstawiających najbardziej znane teatralne oraz filmowe postaci. Co rok członkowie Związku organizują uroczystości na cześć Jozefa Kronera i Terézii Hurbanovej-Kronerovej w Bratysławie, m.in. również uroczysty bal, udział w którym biora osoby pochodzące z rodziny aktorskiej Kroner - Zuzka Kronerová i Janko Kroner.