TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

kostollW 1796 roku wznikła samodzielna parafia Staškov. W tym samym czasie został wybudowany pierwszy drewniany kościoł, który znajdował się naprzeciwko dzisiejszego kamiennego kościoła. Kościół, budownictwo którego zostało sfinansowane przez gminę, znajdował się na małym wzgórzu w pobliżu domków rodzinnych.

Budowa kościoła była drewniana, nie posiadała fundamentu murowanego, puste miejsca między kłodami były obite deskami, natomiast dach był kryty gontem. Przez dłuższy czas drewniany kościoł nie miał wieży. W tamtym czasie gmina była na tyle biedna, że musiała pożyczać dzwon w miejscowości Čadca, który był wykorzystywany na nowowybudowanej wieży.

W roku 1844 drewniana parafia została zburzona, na jej miejscu w roku 1876 wybudowano parafię oraz kościoł, który znajduje się tam aż do dziś.
Na żądanie wierzących w roku 1870 węgierskie ministerstwo zleciło budownictwo nowego kościoła najwyższemu żupanowi o imieniu Vojtech Adalbert Vankcheim.

Kościoł parafialny Nawiedzenia NMP, który jest najwyraźniejszą dominantą gminy, rozmieścił się w budowie neogotycznej, która powstała w roku 1876. W centrum ołtarza znajduje się obraz słowackiego malarza Jozefa Božetecha Klemensa, który powstał w roku 1875.

Przed kościołem postawiona jest unikalna brązowa rzeźba Jana Pawła II i Matki Teresy, która była pierwszym projektem Związku rodaków Jozefa Kronera (Spolok rodákov Jozefa Kronera) oraz parafii Staškov. Ojciec biskup Tomáš Galis pobłogosławił rzeźbę oraz park 15 maja 2010 r. Wyrzeźbione postaci są nieco większe niż w życiu prawdziwym. Rzeźba znajduje się w parku o tej samej nazwie. Proboszczem parafii Staškov dziś jest Mons. Anton Galus.