TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

staskovan

W roku 1922 odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży ze Staškova o nazwie „Kamenný chodníček" napisane przez dramatopisarzaFerka Urbánka. Sztuka była przedstawiona w domku gościnnym U Moľaného. Scena była zbita z desek położonych na beczkach.

W roku 1967 po raz pierwszy miejscowość Staškov odwiedził słowacki aktor Jozef Kroner, który pochodził z tej gminy. To właśnie on motywował mieszkańców wsi, by utrzymywali tradycję teatralną, więc z poprzedniego zespołu ochotniczego powstał dzisiejszy zespół teatralny Staškovan. Działalność zespołu zaczęła się od sztuk estradowych, następnie zespół zaczął ćwiczyć również sztuki teatralne. Dużo reżyserów oraz doradców teatralnych jest związanych z tym zespołem. Przez wiele lat zespół teatralny Staškovan znajduje się pod kierownictwem mgr. Jozefíny Poláčikovej, która zazwyczaj wybiera sztuki o tematyce wiejskiej, czego celem jest demonstracja mądrości ludowej, obyczajów, pieśni oraz zachowanie języka macierzystego.

Przez lata działalności zespołu oczy widzów cieszyły następujące sztuki teatralne: „Zlomená pýcha", „Podpaľačova dcéra", „Aká bolesť, taká medicína", „Kamenný chodníček", „Kristína", „Záveje", „Nový život", „Mozoľovci", „Kmotrovci", „Pani richtárka", „Ženský zákon", „Bacúchovie dvor", „Hľadanie v oblakoch", „Neprebudený", „Statky-zmätky", „Mastný hrniec". W roku 2011 zespół Staškovan przedstawił premierę sztuki teatralnej KUBO, w której nasz znany rodak Jozef Kroner został upamiętniony dla wielu następnych pokoleń Słowaków.

Działalność zespołu teatralnego Staškovan nie ustaje dzięki mieszkańcom Staškova chętnym do kontynuowania tej tradycji, którzy wszędzie zbierają oklaski i słowa podziwu oraz nagrody od mieszkańców regionu Kysuce z innych wsi, w których występował zespół.