TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Gmina Istebna składa się z trzech wsi: Istebnej, Jaworzynki a Koniakowa. Powierzchnia całej gminy wynosi 8 425 ha, a obecnie zamieszkuje ją około 12 tys. osób.

Wchodzi w skład powiatu cieszyńskiego, a położona jest w południowej części Polksi i województwa śląskiego, u styku granic czeskiej i słowackiej.
Geograficznie gmina, położona jest w paśmie Beskidu Śląskiego, który tworzy fragment łuku karpackiego pomiędzy Wawrzaczowym Groniem w Jaworzynce (688 m n. p. m.), a przełęczą Rupienką. Najważniejszym i najwyższym wzniesieniem jest bezleśna Ochodzita usytowana w Koniakowie (895 m n. p. m.).
Pierwsza wzmianka o wsi Istebna ukazała się w urbarzu Księstwa Cieszyńskiego z 1621 r.

W gminie Istebna znajduje się 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Znajduje się tu również wiele atrakcji turystycznych m. in. Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Bank Genów Świerka Istebniańskiego. Miejscowość posiada dobrze rozwinięta infrastrukturę oraz piękną przyrodę, a wszystko to tworzy dobre warunki do życia dla jej mieszkaców oraz turystów.


Gmina Istebna usytowana jest pośród gor, lasów i dolin beskidzkich oferując piękną przyrodę, gościnność mieszkańców oraz wiele imprez i atrakcji kulturalnych, turystycznych oraz sportowych. Dzięki warunkom krajobrazowym i klimatycznym oraz żywej kulturze ludowej, gmina Istebna zalicza się do najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości w Polsce.

W skład gminy Istebna wchodzą trzywsie: Istebna, Jaworzynka, Koniaków.

Powierzchnia całejgminy wynosi 8425 ha, aktualnie zamieszkuje 11 917osób

 

Ciekawosti Gminy Istebna

Gmina Istebna posiada bogata ofertę zabytków i objektów turystycznych wartych polecenia:

Muzeum regionalne „Na Grapie“ w Jaworzyncie – założone w 1993 r., z warsztatem tkackim i kuźnią

Muzeum Koronki m. Marii Gwarek w Koniakowie, które powstało w 1962 roku

 

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ powstal w 1997 w Istebnej w ramach Lesnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Slaskiego“. W obiekcie mozna zobaczyc przykladowe, najbardziej charakterystyczne elementy flory i fauny Beskidu Slaskiego w postaci pieknej ekspozycji
W szkółce leśnej Jaworzynka Wyrchczadeczka znajduje się Muzeum Swierka, gdzie zebrano materiały naukowe, tzn. Prowadzone są tam badania naukowe i historyczne związane z istnieniem regionalnego Banku Genów Swierka Istebnianskiego

 

CHATA KAWULOKA, to jeden z pieciu obiektów w gminie znajdujacy sie na szlaku Architektury Drewnianej. Powstal w 1863 r., a stanowi przyklad autentycznego, dawnego gňoralskiego domu, tzn. Drewniana chata, kryta gontem, z swiema izbami i sienia posrodku

IZBA PAMIĘCI JERZEGO KUKUCZKI, utworzone w rodzinnym domy slawnego himalaisty w Istebnej na Wilczem

CHATA NA SZAŃCACH – Galeria Twórców Nieprofesjonalnych Tadeusza Ruckiego w Koniakowie; maliarstwo, rzezba, ceramika, koronki

IZBA PAMIĘCI KAMIENIARZ - KUBASZCZYK – w Koniakowie z 1984 r. z dorobkiem artystycznym, mi. In. Koronek i rzezb

Bacówka z serami owczymi, sklep góralski i pokaz wyrobu serów woloskich i kielbas regionalnych

Warsztat malarza i grafika Jana Wałacha na Andziołówce, spuścizna artystyczna malarza

Zabytkowe koscioly murowany w Istebnej Centrum z 1792 roku i drewniane na Stecówce, Mlaskawce i Kubalonce oraz kapliczka na Buczniku

Dom Trzech Narodów Miedzynarodowa Galeria Sztuki „Na Granicy bez Garnic“, która miesci sie w budynku dawnego przejscia granicznego na Janowicach

 

MUZEUM ŚWIERKA ISTEBNIAŃSKIEGO BANK GENÓW ŚWIERKA ISTEBNIAŃSKIEGO HODOWLA WOLIEROWA GŁUSZCA

Galeria "W Drewutni" Malarstwo, rękodzieło artystyczne

Warsztat Beaty Legierskiej Prezentacja Koronki Koniakowskiej

IZBA PAMIĘCI MARII GWAREK Muzeum koronki

Galeria "W Drewutni" Malarstwo, rękodzieło artystyczne

Galeria rodziny Konarzewskich na Buczniku

Góralska Izba Jakuba Gazurka – maliarstwo, rzeźba

 

HISTÓRIA ISTEBNA

Historia Gminy Istebna sięga połowy XVI w., kiedy to grupa religijna zwana jasnowidzami, chroniąc się przed prześladowaniami zarówno ze strony katolików, jak i protestantów, założyła osadę Jasnowice (dzisiejsza Istebna). Następnie osadnicy pojawili się na południowych stokach Złotego Gronia, tworząc podwaliny pod rozwój Istebnej. Pierwsza wzmianka o niej ukazała się w urbarzu Księstwa Cieszyńskiego z 1621 r., gdzie spisano m.in. powinności mieszkańców. Istebnianie zobowiązani byli do produkcji gontów dla zamku w Cieszynie oraz wyrębu i spławiania Olzą drewna na opał dla cieszyńskiego dworu. Część pierwszych osadników przybyła tu ze wsi śląskich, ale osiedlali się tu również Wołosi przynosząc ze sobą pasterstwo, które na nieurodzajnej górskiej ziemi okazało się bardziej dochodowe niż rolnictwo. Do połowy XIX w. wypasanie owiec pozostawało podstawowym zajęciem miejscowej ludności. Postępujący upadek szałaśnictwa i jego ostateczny kres po zniesieniu serwitutów leśnych w 1853 r. zmusił górali do zajęcia się furmanieniem. Wydobywaną w okolicy Istebnej rudę darniową wożono do hut w Ustroniu i Węgierskiej Górce, część mieszkańców znalazła również zatrudnienie w hucie trzynieckiej. Dopiero w 1932 r. otwarcie szosy z Wisły, należącej do najpiękniejszych dróg widokowych w kraju, połączyło Istebną z resztą Śląska Cieszyńskiego. Jednak po pewnym czasie zaprzestano wypasu owiec, a gospodarstw rolnych zaczęło ubywać w oszałamiającym tempie.


Dziś zmieniło się dużo w tej kwestii odkąd gazdowie z Trójwsi Beskidzkiej zaczęli wracać do swych korzeni i owce powróciły na hale. Na zboczach Ochodzitej w Koniakowie można spotkać obecnie nawet do 600 pasących się owieczek. Owce pasą sie także na Stecówce, Złotym Groniu, czy pobliskiej Baraniej Górze.