Staškov leży w północno-zachodniej części Słowacji, w Górnych Kysucach. Przepływa tędy rzeka Kysuca. Ślady osadnictwa pochodzą z XVII wieku.

Herb Staškova bierze swój początek od najstarszego symbolu miejscowości – dwóch jeleni opartych o drzewo.

Region Kysuce jest położony na północnym zachodzie Słowacji. Region ten łączy dużo gmin i miast. Swoim pięknem, lokalizacją oraz przyjemnym charakterem mieszkańów wyróżnia się wśród ostatnich gmin miejscowość Staškov.