TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przez VUC Żilina w ramach Programu Programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita polska – republika Słowacka  2007 – 20013.

Miejscowość Staškov wspólnie z polską miejscowością Istebna realizuje projekt „Nadväzujeme na úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu: Kroner – Kamińska“ - „Wracając do sukcesów słowacko - polskiej współpracy: Kroner - Kamińska" ,PL - SK/ZA/IPP/III/008, wykorzystując Fundusz Mikroprojektów programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007 -2013. Całkowity budżet projektu wynosi  42 212, - EUR, z czego ze środków EFRR 35 880,20 euro z budżetu państwa 4 221,20 EUR i z budżetu gminnego 2 110,60 EUR .

Celem projektu jest nawiązanie współpracy słowackiego Staskova i polskiej gminy Istebna. W ramach projektu zostanie zorganizowanych wiele tradycyjnych imprez: Staškovské gody, zawody strażackie, puchar Krónerov, w których nasze tradycje zostaną zaprezentowane polskim partnerom.

Druga część projektu przypomni naszego rodaka Józefa Kronera i jego filmową partnerkę , polską aktorkę Idę Kamińską, która filmie udekorowanym Oskarem; „Sklep przy głównej ulicy“ grała starą Żydówkę. W ramach projektu zostanie stworzona przestrzeń dla organizacji wystawy „Sklep przy głównej ulicy“ wspominającej słynny film i parę wspaniałych artystów. W scenografii, doborze dekoracji, fotografii, urządzeniu wystawy pomogą pracownicy partnerskiej gminy Istebna.

Zakupimy sprzęt niezbędny dla przygotowania pokazów filmów Kronera i Kamińskiej w kinie letnim. Polski partner, Gmina Istebna latem będzie prezentować na swoim terenie obrazy malarzy ze Staskova oraz staskowską tradycję. Projekt jest częścią obchodów staszkowskiego, kulturalnego lata 2013 i wierzymy, że ustali tradycję dalszych, słowacko – polskich działań.