TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

i 6752941

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.

pdfZbierka zákonov SR - Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov207.41 KB

pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí567.96 KB

pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov618.67 KB 

pdfMenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. októbra 202241.71 KB

pdfOznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, o sídle volebnej komisie ŽSK, a o sídlach obvodových volebných komisii pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2022111.02 KB

pdfZoznam miest a obcí podľa  jednotlivých volebných obvodov ŽSK198.44 KB

Stránka ministerstva vnútra SR, kde sú dostupné tlačivá a vzory pre bližšie informácie k voľbám 2022:  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

pdfUznesenie plánovaného obecného zastupiteľstva č.106, 107 a 108/2022 zo dňa 22. júna 2022104.23 KB

pdfINFORMÁCIA o e-mailovej adrese Obce Staškov na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradného člena do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie35.75 KB

pdfOznámenie o rozsahu výkonu starostu36.40 KB

pdfOznámenie o určení počtu obyvateľov35.54 KB

pdfInformácia - volebné okrsky32.58 KB

pdfOznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov41.40 KB

pdfPodávanie kandidátnych listín39.79 KB

pdfPoskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z.z.176.80 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Staškove111.19 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Staškov22.91 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov403.18 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja393.19 KB

pdfŠpeciálne hlasovanie v spojených voľbách 202299.78 KB

Voľby do orgánov ŽSK - zoznamy zaregistrovaných kandidátov - na tomto linku: https://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2022/

 pdfUverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Staškov71.78 KB

pdfUverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja149.70 KB