TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Január 2014:

31.1. - Súťaž mažoretiek 

 

Február 2014:

1. 2. - Obecný ples 

 

Marec 2014:

4. 3. - Fašiangy v hostinci U Beleščáka

20. 3. - 90. rokov od narodenia herca Jozefa Kronera

 

Apríl 2014:

7. 4. - Veľkonočné zvyky v CVČ

9. 4. - Darcovia krvi 

23. 4. - Vítanie detí

 

Máj 2014:

11. 5. - Deň matiek

24. 5. - Otvorenie turisticko-náučného chodníka 

31. 5. - Váľanie mája

 

Jún 2014:

1. 6. - Deň detí v Staškove

6. 6. - Otvorenie poľovníckej výstavy

21. 6. - Oslava 40 r. FS Staškovanka

 

Júl 2014:

4. 7. - Koncert pre mládež v rámci staškovských hodov

5. 7. - Súťaž hasičov "O putovný pohár starostu obce"

6. 7. - Hody na sviatok Navštívenia Panny Márie

12. 7. - Kronerov pohár

13. 7. - Kronerov pohár - Futbalový turnaj

27. 7. - Púť do Jelitova 

 

August 2014:

11. 8. - Otvorenie sochárského sympózia "Úsmevy geniálneho klauna"

16. 8. - 90. rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru Staškov

24. 8. - Ukončenie sochárskeho sympózia 

30. 8. - Vatra SNP

 

September 2014:

13. 9. - Oslava 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov

Program:

15.00 h - Slávnostná svätá omša v novovybudovanej kaplnke Panny Márie na Grúni spojená s jej požehnaním

17.00 h - Kultúrny program v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove

 

14. 9. - Oslava 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov

Program:

11.00 h - Slávnostný sprievod od obecného úradu ku kostolu

11.20 h - Svätá omša

15.00 h - Kultúrny program v priestoroch pred obecným úradom 

 

Október 2014:

19. 10. - Stretnutie s jubilantmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

November 2014:

 

December 2014:

5. 12. - Zasvietenie vianočného stromčeka pred OÚ spojené s príchodom Mikuláša

14. 12. - Vianočné trhy pred OÚ spojené s vianočnou besiedkou

26. 12. - Futbalový turnaj Kolo-Kolo-Kap - 20. ročník

31. 12. - Oslava Silvestra pred OÚ