TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamAj v tomto roku si pre Vás obec pripravila celoročný pestrý kultúrný program.

Január:

25. 1. - Obecný ples - Reštaurácia pod Obecným úradom v Staškove


Február:


Marec:

2.3. - Fašiangová zábava v Reštaurácii pod obecným úradom

16. 3. - Slávnostné otvorenie 6. ročníka divadelnej prehliadky "Po Kronerovej ceste" - spomienka na Kronerove narodeniny - Vystúpenie divadelného súboru CHAOS z Valašskej Bystřice s divadelným predstavením "Jo, není to jednoduché..."

 

Apríl:

3.4. - Vítanie detí - privítanie najmenších občanov Staškova

 

Máj:

11. 5. - DHZ Staškov - Memoriál Milana Veselovského - nočná hasičská súťaž - areál FK Slávia Staškov

12. 5. - Deň venovaný všetkým mamičkám - DK J. Kronera

18.5. - Turistický pochod po trase Turistického náučného chodníka Jozefa Kronera - cieľ trasy Horní Lomná

 

Jún:

1.6. - Váľanie mája

3.6. - Pokračovanie divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste - divadelný súbor EVA a detské divadelné predstavenie "Kapitán Budzogáň", DK J. Kronera

9. 6. - Pokračovanie divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste - divadelný súbor z Milikova

 

Júl:

4. 7. - Letný koncert - Skupina Desmod s predkapelami Autumn smile a Mad Frequency, areál FK Slávia Staškov

6.7. - Hodová sv. omša pri Kaplnke na Grúni - DHZ - turnaj o putovný pohár starostu obce, areál FK Slávia Staškov

7.7. - Staškovské hody - Súťaž vo varení guláša, pri OÚ Staškov

13.7. - Predvečer Kronerového pohára - ukončenie divadelnej prehliadky, vystúpi DS Staškovan s hrou "Zabíjačka", DK Staškov

14. 7. - Kronerov pohár - areál FK Slávia Staškov

28.7. - Tradičná púť do Jelitova - ku Kaplnke sv. Anny

 

August:

31. 8. - Vatra SNP

 

September:

14. 9. - sv. omša pri Kaplnke na Grúni - 5 výročie požehnania

21. 9. - DHZ - súťaž o putovný pohár riaditeľky ZŠ

 

Október:

20. 10. - Stretnutie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" - DK Staškov

 

November:

 

December:

8. 12. - Predvianočné stretnutie "Čakáme na Vianoce" - DK Staškov

31. 12. - Spoločný Silvester - pri OÚ Staškov