TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamDňa 12.03.2014 bola obnovená činnosť našej obecnej knižnice.

detičky a knihyObecná knižnica je premiestnená do nových priestorov v budove bývalej školskej jedálne pri kostole na prvé poschodie.

Knižnica bude otvorená vždy v stredu v čase od 13.00 do 16.00 hodiny.

Všetci čitatelia, ktorí majú vypožičané knihy z knižnice a vrátia ich do konca mesiaca marec, budú mať odpustený poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty.

Tešíme sa na všetkých staškovských čitateľov!