TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu - výzva.

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.