oznam

Počet obyvateľov obce Staškov ku dňu vyhlásenia volieb 2018 je 2745.