oznam

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie