STAROSTA:

Ing. Ladislav Šimčisko

Narodil sa 27.10.1966. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Neskôr absolvoval štúdium znalectva v odbore stavebníctvo. Je ženatý a má tri deti. Pracoval ako konateľ stavebnej firmy a znalec. Osem rokov bol poslancom obecného zastupiteľstva a aj zástupcom starostu.

V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 bol zvolený starostom obce Staškov a za starostu obce bol opätovne zvolený v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.

 

Ako starostu obce si ho Staškovčania zvolili aj v komunálnych voľbách 10. novembra 2018.

 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 

Mgr. Iveta Bartusková

 

Ján Belko

 

Peter Fuček

 

Patrik Gottwald

 

Štefan Hnitka

 

Ján Janošec

 

JUDr. Štefan Pončka

 

Terézia Šupčíková

 

Ing. Milan Veselovský


 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU - v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Mgr. Iveta Bartusková

Peter Fuček

JUDr. Štefan Pončka

 

SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda:
Mgr. Iveta Bartúskova
Členovia:

Ján Belko

PhDr. Anna Janíková

Mgr. Mária Králiková

Terézia Šupčíková

Eva Urbaníková

 

FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček
Členovia:

Ján Belko

Ing. Šimon Kožák, PhD.

JUDr. Štefan Pončka

Mgr. Oľga Varsaviková

Mgr. Darina Vrbinárová

Jozef Zbončák

 

STAVEBNÁ KOMISIA
Predseda:

Ing. Milan Veselovský
Členovia:
Pavol Ďurkáč
Patrik Gottwald
Štefan Hnitka
Ján Janošec
Marián Oškrobaný
Peter Palica
 
KOMISIA MLÁDEŽE, KULTÚRY A ŠPORTU
Predseda:
JUDr. Štefan Pončka
Členovia:
Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Juliana Belková
Ján Dodek
Patrik Gottwald
Ing. Erika Jurgová
Martina Laufíková
Martina Paleníková
Juraj Paleník
Mgr. Jozefína Poláčiková

LIKVIDAČNÁ KOMISIA
Predseda:

Terézia Šupčíková

Členovia:
Ján Belko
Ján Janošec

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

Predseda:

Štefan Hnitka

Členovia:

Ján Belko

Ján Janošec

Terézia Šupčíková
Jozef Zahatlan
Patrik Zahatlan
Jozef Zemaník