Koronavírus

Vážení občania z rokovania Pandemického strediska Okresného úradu Žilina Vám oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude zabezpečovať výjazdové očkovanie k imobilným občanom.

Výjazdové očkovanie sa bude týkať výhradne imobilných občanov vo veku od 18 rokov, ktorí nie sú nahlásení v čakárni na internetovej stránke
www.korona gov.sk.  Imobilní občania alebo ich rodinní príslušníci ich môžu nahlásiť telefonicky na Obecnom úrade na úseku matrika na t.č.: 041/43 02 728, alebo úseku výber daní a poplatkov t.č.: 041/43 02 725, 041/43 02 726, prípadne osobne počas úradných hodín. Možnosť výberu očkovacej vakcíny nie je možná.

Nahlásiť imobilných občanov na výjazdové očkovanie môžete maximálne do stredy 28.apríla.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 173 a č. 176 z 31. marca 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

a k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 173

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.-176

 

 

Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021. -
pdfPredĺženie núdzového stavu 

pdfVestníku vlády Slovenskej republiky, čiastke č. 40/2021:

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Upozornenie občanov na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID-19

 

Na základe výpisu z uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Čadca č. 2/2021 zo dňa 05.03.2021 informujeme občanov o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese Čadca a o kritickej situácii v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci v súvislosti s ochorením COVID-19.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie aktuálnych prijatých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, okrem iných opatrení je naďalej dôležité dodržiavanie pravidiel R-O-R, to znamená nosenie respirátorov, dodržiavanie odstupu a dezinfekcia rúk.

pdfVýpis z uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Čadca 

 

 

pdfVedeli ste, že .... - leták 

Ako by "zničili" koronu deti? - video - Odkaz na YouTube: https://youtu.be/3x-0mO4gnmE