TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

     Dňa 28.6.2012 navštívil starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, riaditeľka základnej a materskej školy a ďalší občania obce Staškov vernisáž výstavy staškovskej rodáčky Zuzany Vaňousovej rodenej Kronerovej, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti jej 90. narodenín v Bratislave. Ako prekvapenie prišli oslávenskyni zablahoželať kysuckými piesňami členovia folklórnej skupiny Staškovanka. Namiesto plánovaných troch piesní vystúpenie Staškovanky trvalo takmer hodinu a všetci prítomní boli unesení atmosférou, ktorú staškovskí folkloristi vytvorili.
    Pred vernisážou navštívili Staškovania cintorín v Slávičom údolí v Bratislave. Starosta obce položil na hrob herca Jozefa Kronera kyticu kvetov a Staškovanka za sprievodu heligónky zaspievala pri hrobe staškovského rodáka dojímavú pieseň: "Ave Mária" 

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.