TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.