TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Riadne zasadanutie Obecného zastupiteľstva v Staškove sa uskutoční dňa 23.09.2011 (piatok) o 11.00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Staškove - program zasadnutia.

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.