TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Návrh úpravy VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.