TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Dňa 14. júla 2011(štvrtok) sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote starších ako 3 mesiace. Povinné očkovanie psa proti besnote je hradené chovateľom.
Cena za očkovanie je stanovená:
za jedného zaočkovaného psa pre jedného chovateľa: 4 €
za dvoch zaočkovaných psov jedného chovateľa: 8 €  (za každého zaočkovaného psa: 4 €)
Povinnosťou každého majiteľa psa je dať ho zaočkovať. Náhradné očkovanie sa neuskutoční.
V prípade pohryznutia psom, ktorý nebol zaočkovaný proti besnote, majiteľ platí regres na infekčnom oddelení.
Miesto očkovania:
pred Obecným úradom Staškov     10. 00 - 10.45 hod.
Vyšný koniec – pohostinstvo            10.50  - 11.15 hod.
Potraviny – Polgrúň                            11.20 -  11.35 hod.
Potraviny Jelitov                                   11.40 -  11.50 hod.
Potraviny – nižný koniec                     12.00 -  12.30 hod.
Potraviny u Belkov                               12.40  - 13.00 hod.

  • Krížová cesta Staškov

    Krížová cesta002

    Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.