pdf subor

pdfVýzva na vyúčtovanie poskytnutých dotácií

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky na predloženie vyúčtovania použitia finančného príspevku v roku 2016 – do 18. 12. 2016 na podateľni Obecného úradu v Staškove. 

docTlačivo