pdf subor

Dobrovoľný hasičský zbor v Staškove Vás srdečne pozýva na X. ročník súťaže v požiarnom športe o Putovný pohár riaditeľky školy.