oznam

Vážení občania,  v Spravodaji č. 3 / 2015 bol v Kalendári zberov a prepráv odpadu omylom uverejnený neaktuálny cenník. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Mária Veselovská, zodpovedná pracovníčka