GiGuLa 54Dňa 10. 7. 2014 našu obec svojou návštevou poctila Lašská divadelná spoločnosť Gigula, ktorá od roku 2006 funguje pod vedením pána Zdeňka Viléma Krulikovského.      

Členovia DS  sa predstavili s komédiou Ondráš, pán Lysej hory. Hru napísal sám pán Krulikovský podľa  životného príbehu zbojníka Ondráša z Janovic. V humorne podanom predstavení mali diváci  možnosť vypočuť si texty a piesne v originálnom nárečí z moravského i slezského Lašska. Predstavenie bolo odmenené obrovským potleskom. Členom  DS Gigula prajeme veľa úspechov pri rozdávaní  úsmevu a dobrej nálady. Divadelné predstavenie bolo pokračovaním divadelnej prehliakdy, ktorá sa koná v rámci projektu "Po Kronerovej ceste".

 F O T O G A L É R I A  

Bez názvu